Park na Merhautové v Brně

zpět

URBANISMUS
A VEŘEJNÝ
PROSTOR

návrh

Předložené řešení spočívá v pročištění parku, odstranění náletové zeleně a zastaralého vybavení. Pak je rozdělen na dvě části – část klidovou a část aktivní. Část klidová je převážně tvořena udržovaným trávníkem s několika stromy – solitéry. Uplatňují se druhy obvyklé v našem prostředí – lípy, duby a javory. Část aktivní se vyznačuje z větší části zpevněným povrchem a nachází se v ní dětské hřiště, prostor pro pétanque, dřevěná vlna pod alejí menších stromů a prostor pro dovádění či procházku. Dětské hřiště je vybaveno skluzavkou, průlezkami, pískovištěm a houpačkami. Hrana hřiště i pétanque do ulice Merhautovy je zvýrazněna lavičkami a okrasnými travinami. V aktivní části jsou vysázeny javory s malými korunami. Nad dřevěnou vlnou je Javor Červený, podporuje jedinečnost a charakter parku.

Pod aktivní částí je navrženo podzemní parkování se dvěma podzemními podlažími. Terénní zlom je přesunut na rozhraní parku a ulici Merhautovy. Překonán je třemi schodišti – dvěma v rozích parku a hlavním velkorysým schodištěm uprostřed parku. V jižní části je krytá zastávka s trafikou, svah s barevným vřesovištěm a stromem. Pro veřejný prostor příznivější je řešení s navrženou kavárnou a zázemím parku. Kavárna svým designovým řešením a polohou nabídne obyvatelům o důvod navíc pro pobyt v parku. V prostoru parku jsou vytipována místa pro trvalé i dočasné umístění uměleckých děl. Ve vizualizacích je pro ilustraci použité dílo Kaddish Aleše Veselého umístěné v Klášterních zahradách v Litomyšli.