Informační pavilon OH Londýn - čestné uznání

zpět

SOUTĚŽ

koncept

Olympijské hry v Londýně roku 2012 se odehrávají v zemi, která nesporně ovlivnila a ovlivňuje svět tak, jak jej dnes známe. Výzvou těchto OH je návrat k původním hodnotám sportovního soutěžení v duchu rytířství a vzájemné úcty.

Historicko-filozofické souvislosti vzniku antických i novodobých olympijských her sahají ve své podstatě k výchově člověka. Kalokagathía hovoří o spojitých nádobách, vzájemně se podporujících v růstu. Olympijská myšlenka podporuje ve výchově ke sportu, uspokojuje však nejenom prvotní touhy člověka, ale usiluje o dosažení posvátného duchovního míru.

návrh

Návrh vkládá do náměstí motiv čtverce a kruhu a upozorňuje tak na vztah mězi zemskou hmotou a božskou podstatou člověka. Pavilon je koncipován na základě „Kruhu“ představujího jednotu, dokonalost, osvícení, boha a věčnost. Prostorová forma pavilonu se tyčí nad náměstím a spočívá na hraně zvýšené platformy před Národní galerií, kde pavilon dosedá k zemi. Svým dynamickým usazením znázorňuje neustálou snahu člověka dosáhnout výše. Kruhová venkovní krytá rampa je otevřenou arkádou s naváznými funkčními provozy. Hlavní vstup je realizován centrálním schodištěm, případně z horního předprostoru Národní galerie. Konstrukce pavilonu je rámová - z vysokopevnostní oceli, opláštěná hliníkovou skořepinou.

Vítězný sloup na Trafalgarském náměstí vznikl jako odkaz na válečné vítězství admirála Nelsona a na čas OH se sloup zahalí do lehkého průhledného čtvercového sloupu s diodami. Čtverec symbolizuje hmotu a zemi. Opláštění sloupu bude zajišťovat subtilní filigránová konstrukce, která bude až po sochu samotnou potažena síťovinou. U paty sloupu budou ze všech stran umístěny obrazovky. Hlavicí sloupu zůstane nasvícená socha.